Een landelijk netwerk van christencoaches, die door middel van praktische en creatieve coaching en training mensen begeleiden.

Total Balance staat voor:

Werken vanuit bijbelse waarden en normen

Integriteit, betrouwbaarheid en kwaliteit

Een persoonlijke, doelgerichte en praktische aanpak van werken

Carianne Ros (oprichtster van TotalBalance) geeft hierin aan hoe de TotalBalance methode werkt en hoe je door middel van vragen die je jezelf stelt, jouw hulpvraag helder kunt formuleren.

Hulpmiddel hierbij is het invullen van deze zelftest.

Ik wens je veel succes bij de keuzes die je gaat maken om jouw dromen te verwezenlijken en ik wil je hierbij graag helpen!

Voor meer informatie verwijs ik naar de website van TotalBalance: